Bestel Evi’s dubbelbundel!

Met plezier en gepaste trots delen wij het bericht dat vandaag op de website van Atalanta Pers verscheen:

Eind mei zal bij de Atalanta Pers een dubbelbundel verschijnen van Evi Aarens, een jonge dichter die zeer tot de verbeelding spreekt en nu de tongen al losmaakt.

Wie de hier aangekondigde bundel leest, zal gegrepen worden door wat gezien kan worden als een intrigerend, episch gedicht over de vele mythen die we zijn kwijtgeraakt en de rol die oude verhalen in ons leven spelen. 

Hans Puper schreef in Het Liegend Konijn dat haar poëzie “…zo goed is dat je in verwarring raakt, want hier manifesteert zich een natuurtalent dat de schijn wekt al zeer ervaren te zijn.”

In dit boek zijn twee dichtreeksen ondergebracht, elk met hun eigen titel, en leesbaar nadat de lezer het boek om zijn horizontale as heeft gedraaid. Het ene deel, Ik ga naar buiten om de tuin te zien, is de eerste van veertien sonnettencycli die samen de bundel Disoriëntaties vormen; het tweede deel brengt onder de titel De tijd is daar de eerste vijf canto’s uit Fausta, een over een aantal jaren te verschijnen vervolg op de eerste bundel.

Deze unieke en gelimiteerde uitgave zal eind mei 2021 verschijnen, maar kan op de website van Atalanta Pers nu al besteld worden.

Atalanta Pers
Atalanta Pers