Verschenen: Disoriëntaties

De debuutbundel Disoriëntaties van Evi Aarens is vanaf vandaag overal verkrijgbaar.

In deze sonnettencirkelcirkel van 211 rijmende en vormvaste sonnetten presenteert Evi Aarens de lezer een panorama van de oerknal en de verdrijving uit het paradijs tot de huidige tijd van flashmobs en vloggers. Dan weer diepzinnig, dan weer komisch, maar altijd reflecterend schrijft zij over de mythen die wij verloren hebben en de rol die oude verhalen in ons leven spelen. Het is een hartstochtelijk pleidooi voor de verbeelding, verpakt in een universeel verhaal over de emancipatie van vrouw en man, het verlangen naar kennis en het recht op rebellie.

“Hier manifesteert zich een natuurtalent” – Meander Magazine

Wie meer van Evi Aarens wil lezen kan hier ook nog de bibliofiele dubbelbundel bestellen die eerder dit jaar verscheen bij de Atalanta Pers. Dit is een zeer beperkte eenmalige oplage, dus weer er snel bij!

Bestel Evi’s dubbelbundel!

Met plezier en gepaste trots delen wij het bericht dat vandaag op de website van Atalanta Pers verscheen:

Eind mei zal bij de Atalanta Pers een dubbelbundel verschijnen van Evi Aarens, een jonge dichter die zeer tot de verbeelding spreekt en nu de tongen al losmaakt.

Wie de hier aangekondigde bundel leest, zal gegrepen worden door wat gezien kan worden als een intrigerend, episch gedicht over de vele mythen die we zijn kwijtgeraakt en de rol die oude verhalen in ons leven spelen. 

Hans Puper schreef in Het Liegend Konijn dat haar poëzie “…zo goed is dat je in verwarring raakt, want hier manifesteert zich een natuurtalent dat de schijn wekt al zeer ervaren te zijn.”

In dit boek zijn twee dichtreeksen ondergebracht, elk met hun eigen titel, en leesbaar nadat de lezer het boek om zijn horizontale as heeft gedraaid. Het ene deel, Ik ga naar buiten om de tuin te zien, is de eerste van veertien sonnettencycli die samen de bundel Disoriëntaties vormen; het tweede deel brengt onder de titel De tijd is daar de eerste vijf canto’s uit Fausta, een over een aantal jaren te verschijnen vervolg op de eerste bundel.

Deze unieke en gelimiteerde uitgave zal eind mei 2021 verschijnen, maar kan op de website van Atalanta Pers nu al besteld worden.

Atalanta Pers
Atalanta Pers

Lof voor Evi’s eerste canto

Onlangs verscheen de nieuwe editie van Het Liegend Konijn (2021/1), dat opent met het eerste canto uit de Fausta-reeks van Evi Aarens. ‘Tot mijn genoegen springt het Konijn ook dit keer weer speels alle kanten op,’ oordeelt recensent Hans Puper op de website van Meander Magazine. Hij besteedt in zijn bespreking uitvoerig aandacht aan het lange gedicht van Evi Aarens:

Net als in 2019/2 opent Evi Aarens de bundel. Ik was toen verbaasd over de kwaliteit van haar sonnetten. Ik citeer: “Evi Aarens [schreef] een sonnettenkrans (…) die zo goed is dat je in verwarring raakt, want hier manifesteert zich een natuurtalent dat de schijn wekt al zeer ervaren te zijn. (…) Is Evi Aarens een pseudoniem, samengesteld uit Adam, Eva en misschien nog een andere naam? En is Evi echt zo jong?” Ja, dat is ze. Zie de auteurspagina van uitgeverij Cossee, waar haar bundel Disoriëntaties binnenkort uitkomt.

Ditmaal schreef zij een lang gedicht: ‘Het is nog vroeg als ik mijn huid opraap (een canto)’ (p. 14-18). Een canto van ongeveer dezelfde lengte als die van Dante in de Goddelijke Komedie en in dezelfde vorm: terzinen en één eindregel. Taal speelt een cruciale rol: ‘Als lid van het geslacht van mensen droom ik van / Een taal die oud en toen met nieuw en thans verbindt.’ (p. 15). Of: ‘Een fluistering in het totaaldebat, dat is mijn wens. / De rol van figurant in het gesprek dat ooit begon / En tot het einde van de vloed intens blijft razen.’ (p.16).

Puper komt tot een wervelend eindoordeel:

Aarens heeft een goede vormbeheersing. Ze schakelt de terzinen aan elkaar met vol- of klinkerrijm, het metrum is overwegend jambisch, met antimetrieën die de inhoud ondersteunen: ‘Geen God, profeet. Niets …’; samen met binnenrijm, alliteratie en klinkerrijm geeft dit een aantrekkelijk ritme. Ik vind dit het meest verrassende en misschien wel beste gedicht van dit deel van Het Liegend Konijn.

De volledige bespreking is hier te lezen.

Het leesexemplaar van Het Liegend Konijn (2021/2) is (inclusief het volledige canto van Evi Aarens) hier te downloaden.

Evi Aarens gaat bibliofiel

In samenwerking met Atalanta Pers zal er medio 2021 een bijzondere bibliofiele uitgave verschijnen met één sonnettenkrans en vijf canto’s van Evi Aarens. Dit is door de Atalanta Pers als volgt aangekondigd:

In de zomer van 2016 begon een 16-jarig meisje, opgegroeid in Engeland, als protest tegen de Brexit te schrijven in het Nederlands, de taal van haar vader. Inmiddels heeft dat geresulteerd in een omvangrijke sonnettenkrans en is ze bezig met het schrijven van een vervolg daarop in canto’s. Haar naam: Evi Aarens.

In samenwerking met Atalanta Pers ontstaat een unieke bundel in een gelimiteerde en gesigneerde oplage, waarin Evi Aarens zich met delen uit beide uiterst boeiende, omvangrijke werken aan het Nederlandse publiek zal presenteren.

Verwacht: Disoriëntaties

De ongebruikelijk omvangrijke debuutbundel Disoriëntaties van Evi Aarens (Londen, 2000) verschijnt in augustus 2021.

Disoriëntaties is een vlijmscherpe tour de force, een sonnettenkrans zoals die in de wereldliteratuur hoogstzelden is geschreven. De eenentwintigjarige Aarens debuteert met een episch gedicht over de mythen die we verloren hebben en de rol die oude verhalen in ons leven spelen. Zij schenkt de lezer een geschiedenis van de wereld, van de oerknal en de verdrijving uit het paradijs tot onze huidige onzekere tijd. Het is een hartstochtelijk pleidooi voor de verbeelding, verpakt in een universeel verhaal over de liefde, de dood, het verlangen naar kennis en het recht op rebellie.

De publicatie van een eerste cyclus uit Disoriëntaties in poëzietijdschrift Het Liegend Konijn leverde een vloed aan lovende reacties op: ‘Evi Aarens schreef een sonnettencyclus die zo goed is dat je in verwarring raakt,’ schreef Hans Puper in Meander Magazine, ‘want hier manifesteert zich een natuurtalent dat de schijn wekt al zeer ervaren te zijn.’ In Mappalibri roemde Dirk de Geest haar ‘klassieke en eigentijdse verzen, gemaakt volgens de regels van de kunst maar getuigend van een grote stilistische souplesse.’ Met de verschijning van Evi Aarens heeft Nederland er niet alleen een vitale jonge dichter bij, maar met Disoriëntaties ook een trefzeker hedendaags antwoord op de grote, klassieke gedichten uit de Nederlandse literatuur.

Disoriëntaties is de eerste van vijf boeken die samen de Europapentalogie vormen. Deze pentalogie zal verder bestaan uit Fausta (een gedicht in 34 canto’s verwacht in 2024) en drie romans (verwacht in 2022, 2025 en 2027).

Evi Aarens debuteert

In Het Liegend Konijn 2019/2 is een volledige sonnettenkrans van Evi Aarens opgenomen. Dit is hiermee haar officiële debuut als dichter in het Nederlandse taalgebied.

Het prille werk – een eerste cirkel uit haar debuutbundel Disoriëntaties, verwacht in 2021 – is niet onopgemerkt gebleven. ‘Aarens schreef een sonnettencyclus die zo goed is dat je in verwarring raakt,’ schreef Hans Puper in Meander Magazine, ‘want hier manifesteert zich een natuurtalent dat de schijn wekt al zeer ervaren te zijn.’ In Mappalibri roemde Dirk de Geest haar ‘klassieke en eigentijdse verzen, gemaakt volgens de regels van de kunst maar getuigend van een grote stilistische souplesse.’

Een leesexemplaar met de eerste pagina’s van Het Liegend Konijn, inclusief de sonnettencirkel van Evi Aarens, is hier te downloaden.