Terza rima interna, een explainer

De canto’s die samen het gedicht Fausta gaan vormen worden gevlochten volgens het klassieke principe van Dante’s terza rima. Maar anders dan bij dit onnavolgbare voorbeeld staan de rijmwoorden in Evi’s canto’s niet aan het einde van de versregels maar zijn ze verborgen in de regels of zelfs in de woorden binnen de regels. Evi noemt het terza rima interna. In dit canto wordt bij wijze van curiositeit middels de rode woorden getoond hoe dit in de praktijk uitpakt.

Disoriëntaties: alle recensies

‘Disoriëntaties van Evi Aarens is een sonnettenkransenkrans en een zeer fijn boek. Het is een en al intertekstualiteit (…). Toch wordt Disoriëntaties nergens belerend, vervelend, betweterig of pedant. Wat mij betreft mag deze bundel heel veel literaire prijzen in de wacht slepen.’ – Bas Jongenelen, Neerlandistiek

‘Je moet een sterke vormbeheersing hebben om een sonnettenkrans te maken. Het is daarom verbazingwekkend dat deze bundel bestaat uit veertien kransen, die er zelf ook weer een vormen. Gekunsteld is dat niet, want vorm en inhoud hangen sterk samen. (…) De bundel is een verbeelding van het menselijk tekort. Een eeuwig tekort, want de mens is altijd hetzelfde lot beschoren, geschiedenis is circulair. (…) Als mens heb je mythen nodig om dat tekort draaglijk te maken en als die niet meer voldoen, maak je ze zelf. En dat is wat er in deze bundel gebeurt. (…) Iedere persoon in de bundel is een vluchteling, de dichter incluis. Moge deze schipper nog vele havens aandoen.’ – Hans Puper, Meander Magazine

‘Een interessant literair werk dat voor poëzieliefhebbers zeer aantrekkelijk is.’ – NBD Biblion

‘Een indrukwekkende bundel (…) Wat bijblijft, is de behendige en droogkomische toon waarop Aarens zich deze klassieke thematiek omtrent het noodlot van de mens eigen maakt. Hier is geen hoogdravende romanticus aan het woord. Het is duidelijk de stem van iemand die met haar twee benen in deze eeuw is geworteld en als zelfverzekerde realist doorheen het verleden ‘swipet’ (…) Die karikaturale beschrijvingen werken op de lachspieren en bieden een mooie afwisseling voor meer rake observaties (…) De sonnetten ademen de hoop dat poëzie iets wezenlijks kan veranderen. Niet alleen is God een schrijver en zijn schepping een sonnet, gedichten kunnen meer bewerkstelligen dan louter ontspanning. (…) Disoriëntaties is een gelaagd, complex en toch zeer speels debuut dat doet dromen van een bijzonder dichterschap.’ – Thibault Coigniez, Literair Nederland

‘Evi Aarens is een dichter om te blijven volgen, en de roddels rond haar (of zijn) identiteit doen niets af aan het talent dat hier spreekt.’ – Dirk de Geest, Mappalibri

Disoriëntaties leest als een tierelier. (…) Het leest zo mooi, als water golft het door. Dan is het weer zoetig, dan is het weer geestig, dan is het weer spottend, en dan denk ik: wat stáát er nou eigenlijk? Er valt van alles in te ontdekken. Er zit een ongelofelijke taalgevoeligheid en taalbeheersing in.’ – Lidewijde Paris, NPO Radio 1 Nieuwsweekend

‘Alsjeblieft geen sonnetten meer, Aarens!’ – Dietske Geerlings, Poëziekrant

‘Een complexe vorm dus, maar waarom? Waar leidt dit toe? (…) We zullen zien.’ – Bas Belleman, Awater

‘De opvallendste afwezige [onder de Buddingh’-nominaties] is misschien wel Disoriëntaties van Evi Aarens. Dit omvangrijke, epische gedicht is vanwege de overduidelijke liefde voor traditie en intertekstualiteit en de ambachtelijke en vormtechnische toewijding een van de meest experimentele bundels van het afgelopen jaar. Disoriëntaties is misschien meer een trapeze-act waar je met bewondering naar kijkt dan een dansvoorstelling die je ook echt beroert, maar de bundel zit knap in elkaar, en is gedurfd en ambitieus.’ – Alfred Schaffer, De Groene Amsterdammer

‘Magistrale koorzang (…) Intrigerend (…) Soepele verzen (…) Geniaal.’ – Ronald Ohlsen, Tzum

‘Evi Aarens toont zich niet alleen een groot woordkunstenaar met haar meer dan wervelende taal, zij is ook uitzonderlijk belezen. De talrijke verwijzingen naar de bijbel, de mythologie en de literatuur verdienen het om er eens stevig met een groep enthousiaste leerlingen in te duiken. Ook de souplesse waarmee zij met bekende schrijvers speelt, is een genot voor de lezer. (…) In de gedichten van deze 21-jarige spatten toch vooral de creativiteit, de virtuositeit en de onbevangenheid van de pagina’s. Ik wil meer!’ – Jan de Jong, Levende Talen Magazine

‘De sonnetvorm, de virtuositeit van de verzen, de circulaire opbouw, het wijzigende vertelperspectief, de talrijke referenties naar het Oude Testament, de Griekse mythologie, de literatuurgeschiedenis en de actualiteit en de taalrijkdom maken van Disoriëntaties een dichtbundel die zich als ‘pageturner’ laat lezen.’ – Stefaan Pennynck, Kunsttijdschrift Vlaanderen

Disoriëntaties is verkrijgbaar bij de betere boekhandel of hier te bestellen.